Ledord och Riktlinjer

Ledord

 - Mångfald                                                             - Goda förebilder

 - Kompisanda                                                        - Alla får vara med

 - Glädje                                                                 - Trygg miljö

 - Utveckling                                                           - Respekt                                                                                                          

Aktivitetsklubben vill vi skapa en eftermiddagsverksamhet tillsammans med mellanstadiebarnen i Dalby. Vi vill ha fokus på goda värderingar och rörelse. Vi vill erbjuda nyttigt mellanmål, vi vill ha avsatt tid för läxläsning och vi vill ha planerad rörelseaktivitet varje dag.

Vi erbjuder en medvetenhet kring mobilanvändning, vi erbjuder en verksamhet med Dalbys äldre ungdomar som ledare och förebilder. Hos oss finns en tydlig struktur, som ska vara enkel för alla att följa. Tillsammans med barnen i Aktivitetsklubben gör vi vår egen värdegrund, hur vi ska vara tillsammans för att alla ska trivas.

Vi kommer att ha ett förutbestämt aktivitetsprogram, som kommer vara möjligt att ta del av via vår hemsida. Barnen kommer att ha möjlighet att vara delaktiga i planerandet av denna. Vi vill erbjuda en variation av aktiviteter, så barnen har möjlighet att prova olika sporter. Vi har även förhoppningen att emellanåt kunna erbjuda fördjupning i innebandy och fotboll för de som önskar detta.

Dagarna kommer att se ut ungefär så här:

Mellis serveras mellan 14 - 15

Läxläsning ca 15 - 15.45
(Mellan 14 - 15.45 använder vi inte mobiler, och vi jobbar med läxor eller läser någon bok/tidning)

Aktiviteter ca 15.45 - 17.30

 

Riktlinjer för verksamheten 

 

Detta kan du/ni förvänta er av oss:

 • En ledare på ca 10 st barn vid både läxarbete och övriga aktiviteter.
 • Näringsriktiga mellanmål.
 • Ett varierat utbud av aktiviteter av både ”pröva på” och av mer ”återkommande karaktär”.
 • Aktiva ledare med goda värderingar och förankring i Dalbys föreningsliv.
 • Ledarledd obligatorisk läxläsning i anpassad miljö.
 • Samarbete med skolorna, biblioteket, föreningar i Dalby.

Detta förväntar vi oss av dig:

 • Närvaro på Aktivitetsklubben de dagar du anmält dig till.
 • Att du senast torsdagen veckan innan, väljer vilka dagar du kommer delta i nästkommande
  vecka. Formulär finns på hemsidan.
 • Aktivt deltagande vid läxhjälpen/läxläsningen, har med eget materiel relevant för läxarbetet.
  Har man ingen läxa ägnar man sig åt läsning. Vi kommer kunna erbjuda böcker.
 • Du kan inte välja att komma efter läxarbetet för att bara medverka vid de övriga
  aktiviteterna.
 • Inte använder mobiltelefon under den tid som är avsedd för läxarbete.
 • Du är respektfull mot ledare och kompisar och följer gemensamt uppsatta regler på
  verksamheten.

Detta kan du/ni inte förvänta er av oss:

 • Aktivitetsklubben har inte skyldighet meddela vårdnadshavare då barnet uteblir.
 • Ingen specifik kollektiv försäkring finns, egna försäkringar gäller om något skulle hända.

 

Tillbaka

Aktiva föreningar i huset!

 

Länkar